ZMĚNY OD 25.5.2020

Oznámení
S účinností od 25.5.2020 jsou povoleny návštěvy v našem zařízení, a to každý pracovní den od 08:00 do 14:00 hodin. Mimo tuto dobu je návštěva povolena pouze ve výjimečném případě po předchozí domluvě s určenými kontaktními pracovníky.
Jakýkoliv kontakt mezi uživatelem pobytového zařízení a další osobou (návštěvou) musí probíhat co možná nejbezpečnějším způsobem, tak aby nedocházelo k dalšímu případnému šíření onemocnění COVID_19.

Návštěvník musí dodržovat níže stanovená pravidla:
 V částech budovy nebo pokojích, které jsou v karanténě (suspektní klienti, klienti s potvrzenou nákazou) nejsou návštěvy možné. Před plánovanou návštěvou se proto informujte na níže uvedených telefonních číslech o aktuálním stavu klienta.
 Návštěvy musí mít roušku při vstupu do budovy.
 Při vstupu do budovy si budou dezinfikovat ruce a pracovník recepce jim vydá jednorázové rukavice. Návštěvník bude mít rukavice po celou dobu návštěvy.
 Návštěvy mohou probíhat v režimu maximálně dvě dospělé osoby na jednoho uživatele ve stejném čase. Výjimky jsou možné pouze v odůvodněných případech, např. když navštěvující osoba potřebuje podporu a doprovod.
 Každá navštěvující osoba je dotazována na symptomy koronavirové nákazy nebo vyplní dotazník o bezinfekčnosti. Bez vyplněného dotazníku nebude návštěva vpuštěna do zařízení. Pokud budou součástí i nezletilé osoby nebo osoby, které nejsou svéprávní nebo jsou omezeni na svéprávnosti, vyplní dotazník za tyto osoby jejich právní zástupce nebo opatrovník.
 Navštěvující osobě je při vstupu změřena teplota. Pokud má navštěvující osoba teplotu nad 37,0 °C nebo pozitivní příznak nemoci, je návštěva zakázána.
 Pokud je to možné, klient při návštěvě používá roušku.
 Pokud je to možné, měly by návštěvy probíhat ve venkovních prostorách zařízení – zahrada.
 Na pokoji klienta lze realizovat návštěvu pouze na jednolůžkovém pokoji.
 Návštěvy u klientů na dvoulůžkovém a vícelůžkovém pokoji lze realizovat pouze ve vymezeném prostoru. Dva návštěvnické stolečky umístěné v 1.NP před pokladnou, vedle středového schodiště. V jiných vnitřních prostorách DOZP je zakázáno se návštěvě bezdůvodně pohybovat.
 Je zajištěné dodržování odstupů min. 2 metry mezi různými osobami s výjimkou rodinných příslušníků, resp. návštěvy. Kontakt mezi uživatelem lůžkového zařízení a návštěvou na kratší vzdálenost se doporučuje na co nejkratší dobu.

Děkuji všem za dodržení výše uvedených opatření, slouží k ochraně našich klientů.
„Společně to zvládneme“

Bc. Marie Wetterová
Ředitel

Kontaktní osoby:
Mgr. Pavlína Sedláčková – tel. 702 218 411
Mgr. Lucie Doležalová – tel. 602 246 954
Bc. Miroslava Vagnerová – tel. 702 218 405
Lucie Procházková – tel. 601 130 328

Ve Velkých Opatovicích 21.5.2020