Základní škola v Kunštátě přijala naši nabídku k setkání s klienty našich služeb

V úterý 26. února 2019 jsme společně se dvěma klienty navštívili základní školu v Kunštátě na Moravě. Naším cílem bylo seznámit s poskytovanými službami žáky sedmých tříd a jednoduchou formou jim přiblížit život osob se zdravotním postižením. V předem připravené prezentaci jsme využili naše zkušenosti a znalosti s cílovou skupinou osob, obou našich služeb – domova pro osoby se zdravotním postižením a služby chráněného bydlení. Při hodinovém setkání jsme vysvětlovali žákům, jak správně přistupovat k lidem se zdravotním postižením, jak se k nim chovat, jak s nimi správně komunikovat, jaké jsou jejich potřeby a s čím naši pracovníci lidem s postižením pomáhají. Informace žákům předali také naši klienti, pan Tomáš a pan Bohumil, kteří rádi na setkání v základní škole přijeli s námi. Podělili se o své životní zkušenosti, popsali život dříve u nich doma, kde vyrůstali a život nyní, v domově pro osoby se zdravotním postižením nebo v komunitní službě formou chráněného bydlení.

Mgr. Radka Chemčuková, Bc. Marcela Davidová