Další uživatelé domova se přestěhovali do chráněného bydlení do nově zrekonstruovaného bytu v běžné zástavbě