Výtvarný workshop v Boskovicích

V pátek 11. července 2014 se dva klienti našeho domova zúčastnili výtvarného workshopu v Boskovicích. Tato akce se konala v rámci festivalu Boskovice 2014. Naši klienti, společně s klientkami ze Sociálních služeb Šebetov a ze zařízení Betany Boskovice vyráběli na náměstí zvonkohry z přírodnin. Do práce se mohla zapojit i veřejnost. Přestože chvílemi pršelo, tak jsme  společně s našimi kamarády prožili pěkné a zajímavé páteční odpoledne.

Lenka Stiblová, aktivizační pracovník