Výlet klientů I. oddělení do Obřího akvária v Hradci Králové

Ve středu 27. září 2017 se klienti I. oddělení zúčastnili celodenního výletu do Hradce Králové, kde si prohlédli rybičky v Obřím akváriu. V kavárně, která byla součástí budovy si vychutnali kávu a několik klientů si zakoupilo suvenýr. Při zpáteční cestě poobědvali v restauraci, kde si pochutnávali na řízku. Všem se výlet velice líbil a klienti už se těší na další.