Výlet klientů do poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře se vydařil

V úterý 20. června 2017 se klienti zúčastnili výletu do Žďáru nad Sázavou, kde navštívili poutní místo na Zelené hoře. Potom si prošli město a jeden z klientů, pan Bečka, dovedl personál až k jeho rodnému domu. Noví majitelé byli velmi vstřícní, pozvali nás všechny dále, to však personál odmítl, pouze si dům s klientem vyfotil. Klienti poobědvali v restauraci a při zpáteční cestě se ještě zastavili v cukrárně na pohár a kafíčko, které si všichni velmi užili.

Za všechny účastníky zájezdu napsala Marcela