Tradiční velikonoční pomlázka v zařízení sociálních služeb v Šebetově