V průběhu měsíce ledna se čtyři uživatelé domova přestěhovali do chráněného bydlení v běžné bytové zástavbě