V celostátním výtvarném festivalu Nad oblaky pro talentované lidi s mentálním postižením jsme obdrželi kolektivní cenu