Ukončení projektu GOS II. 2014

V neděli 14. září 2014 proběhlo slavnostní vyvrcholení projektu GOS II. – gerontologická a organizační supervize 2014 – „Tanec jako komunitní aktivita“ – projekt 1. „Smím prosit tango?“. Klienti a zaměstnanci  našeho domova se pod vedením Dr. Velety zaměřili na taneční aktivity v rytmu tanga nebo valčíku a tanec dokázal spojit lidi ze dvou domovů pro osoby se zdravotním postižením s obyvateli obce, ve které žijí. Vyvrcholením všech setkání bylo společné vystoupení našich klientů, klientek ze Sociálních služeb v Šebetově, dětí z velkoopatovické a šebetovské základní školy, v rámci odpoledního programu při Dni otevřených dveří v Sociálních službách Šebetov. Ve vystoupení, trvajícím asi 20 minut, se prostřídala postupně skupina celkem asi 45 osob, z řad klientů, klientek, zaměstnanců služeb a žáků obou základních škol. Potlesk po skončení vystoupení si zasloužili nejen účinkující, ale patřil také personálu obou zařízení sociálních služeb, který trpělivě a s nadšením doprovázel klienty při nácviku skladeb v průběhu několika posledních měsíců.