Úhrady v DOZP

Sazebník úhrad za ubytování a stravování platný od 1.2.2019 – výše úhrady je stanovena na 30 dnů v měsíci:

Stravu bezlepkovou nebo stravu diabetickou s druhou večeří poskytujeme za cenu ve stejné výši jako je cena za diabetickou stravu v níže uvedené tabulce.

Strava enterální = 57,00 Kč (denní úhrada režijních nákladů).

Strava enterální do jejunální sondy = 82,00 Kč (denní úhrada režijních nákladů).

Denní úhrada za ubytování v tréninkovém bytě v DOZP je stanovena za dvoulůžkový pokoj ve výši 162,00 Kč.


normální
diabetická
1 lůžkový pokoj
ubytování 173 Kč 173 Kč
stravovací jednotka:
náklady na potraviny 90 Kč 95 Kč
režijní náklady 73 Kč 73 Kč
denní úhrada celkem 336 Kč   341 Kč
měsíční úhrada   10080 Kč 10230 Kč

normální
diabetická
2 lůžkový pokoj větší
ubytování 166 Kč 166 Kč
stravovací jednotka:
náklady na potraviny 90 Kč 95 Kč
režijní náklady 73 Kč 73 Kč
denní úhrada celkem 329 Kč 334 Kč
měsíční úhrada   9870 Kč 10020 Kč

normální
diabetická
2 lůžkový pokoj menší
ubytování 158 Kč 158 Kč
stravovací jednotka:
náklady na potraviny 90 Kč 95 Kč
režijní náklady 73 Kč 73 Kč
denní úhrada celkem   321Kč   326 Kč
měsíční úhrada   9630 Kč   9780 Kč

normální
diabetická
3 lůžkový pokoj
ubytování 154 Kč 154 Kč
stravovací jednotka:
náklady na potraviny 90 Kč 95 Kč
režijní náklady 73 Kč 73 Kč
denní úhrada celkem   317 Kč   322 Kč
měsíční úhrada   9510 Kč   9660 Kč