Účast na Turnaji přátelství v Bystrém

Klienti našeho zařízení přijali pozvání na 3. ročník Turnaje přátelství. Akce probíhala 18. června 2013 v Domově na zámku v Bystrém u Poličky. Klienti se zúčastnili soutěže ve stolním tenise a petangue. Naši klienti obsadili dvě třetí místa ve stolním tenise a jedno čtvrté. V petangue jsme se umístili na čtvrtém místě. I přes horké počasí se klienti dobře bavili a prožili příjemný den.

Zdena Budínová, aktivizační pracovník