Tradiční Svatomartinské veselí v Moravské Třebové

Již po deváté jsme se sešli ve středu 7. listopadu 2018 v sále Na Písku v Moravské Třebové a připomněli si tradice spojené se svátkem Svatého Martina. Společně s klienty našeho domova pro osoby se zdravotním postižením a klienty služby chráněné bydlení ve Velkých Opatovicích se přijeli poveselit také klienti se zdravotním postižením z organizací v Pardubickém kraji. Akce se konala pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického. Pro klienty bylo připraveno bohaté občerstvení. Dále následoval zábavný program včetně živé kapely. Klienti si zatančili, zazpívali. Po příjemně prožitém odpoledni a v dobré náladě se vrátili domů.

Děkujeme klientům a pracovníkům Charity Moravská Třebová za pozvání.

Svitlana Fikrová, aktivizační pracovník