Tradiční Majáles – setkání rodinných příslušníků a klientů domova se vydařilo