Tento týden se klienti domova zapojili do prací v zahradě domova

… a práce je velmi bavila …