Taneční workshop

V úterý 26.3.2013 zařízení navštívil Dr. Petr Veleta s nabídkou ukázkové hodiny tance a workshopu pro účastníky. Dokázal vytvořit příjemnou, vlídnou a veselou atmosféru, která působila velmi pozitivně na všechny účastníky – klienty i personál. Pomohl klientům uvědomit si, že i přes jejich postižení je možné najít cestu, jak se mohou pohybovat, nevyjímaje klienty používající invalidní vozík, že mohou vnímat pozitivní účinky hudby a pohybu, že se mohou smát, radovat se a uvolnit.

Svitlana Fikrová, aktivizační pracovník