Taneční workshop v rámci projektu GOS II.

V úterý 29. dubna 2014 proběhlo setkání v rámci 2. ročníku tanečního workshopu s Dr. Veletou. Setkání je součástí projektu GOS II. – gerontologická a organizační supervize 2014 – „Tanec jako komunitní aktivita“ – projekt 1. „Smím prosit tango?“. Klienti a zaměstnanci domova se tentokrát zaměří na přípravu společenských tanečních aktivit, které umožní setkání lidí z domovů pro osoby se zdravotním postižením s obyvateli obce, ve které žijí. Vyvrcholením celé akce bude společné vystoupení našich klientů, klientek ze Sociálních služeb v Šebetově a dětí z velkoopatovické a šebetovské základní školy. Naši klienti se na další setkání, které proběhne koncem měsíce května velice těší. Tanec je baví a do nácviku se aktivně zapojují.

Lenka Stiblová, aktivizační pracovník