Stravování

Stravování klientů v DOZP Paprsek, p.o. je zajišťováno vlastním stravovacím provozem. V zařízení se poskytuje celodenní strava. Připravuje se strava racionální, dietní a diabetická v rozsahu 5 jídel – snídaně, přesnídávka, oběd, svačina, večeře. Večeře jsou 3x týdně teplé a 4x týdně studené. V případě potřeby je klientům strava před konzumací upravována (mletí, mixování, krájení). Výdej stravy probíhá ve výdejních hodinách. Tekutiny jsou uživatelům k dispozici na jednotlivých odděleních a aktivizačních místnostech po celý den.

Klienti mají možnost si jednou týdně vybrat mezi sladkým a slaným obědem. U klientů také existuje možnost výběru příloh (např. místo rýže těstoviny apod.). Vedoucí stravování prochází pravidelně 1x měsíčně jednotlivá oddělení a na základě přání, požadavků a podnětů uživatelů sestavuje jídelní lístek.

Část klientů se stravuje v centrální jídelně, která se nachází v přízemí zařízení. Do jídelny je bezbariérový přístup. Ostatní klienti se stravují na oddělení, k těmto účelům slouží jídelničky a společenské místnosti na oddělení. Pokud si klient přeje zkonzumovat jídlo či nápoj na pokoji, je mu tato varianta umožněna.

Aktuální jídelníček ke stažení zde:

7.týden2020 jídelní lístek