Stimulační program

Psycholog Mgr. Zdeněk Březa a speciální pedagožka, terapeutka Mgr. Lenka Osladilová  řeší s našimi klienty pomocí psychoterapeutických přístupů  osobnostní, vztahové či emoční potíže, psychické obtíže, problémy s chováním – během individuálních a skupinových sezení.

Na mentální či kognitivní složku osobnosti se zaměřují při poskytování stimulačních programů  našim klientům. Kombinují vzájemně se doplňující přístupy jako například kognitivní terapii – především Instrumentální obohacování dle R. Feuersteina, pohybovou terapii, percepčně – motorickou terapii, psychorelaxaci a další. Cílem setkání je udržet a rozvíjet do nejvyšší možné míry poznávací dovednosti klientů, jemnou a hrubou motoriku, komunikační dovednosti, koordinaci atd. Kromě psychoterapií a stimulačního programu probíhá pod vedením psychologa a speciálního pedagoga řešení reálných problémů klientů ze sexuální oblasti – též i výchova a vzdělávání v dané tematice.

Zaměstnanci konzultují s terapeuty možné postupy, jak se chovat a jednat s klienty, i problémy, které se občas mezi klienty vyskytnou.

Více informací najdete na www.specialnipedagog.cz