Projekt ZOOKOUTEK – zahájení provozu v září 2017, průběžně aktualizujeme

Slavnostní otevření ZOOKOUTKU se uskutečnilo dne 13.9.2017. O průběhu a programu slavnostního dne čtěte v pozvánce.

Další informace o celém projektu si můžete také přečíst na webových stránkách společnosti Vera zde.  Děkujeme všem sponzorům, kteří přispěli na budování zookoutku finančním darem. Jejich seznam najdete zde.

 

Služby domova pro osoby se zdravotním postižením jsme v roce 2017 rozšířili o terapeutickou aktivizační činnost spočívající v metodě ucelené rehabilitace za podpory a přítomnosti zvířat. Impulsem pro vznik zooterapie je přání uživatelů být v kontaktu se zvířaty a mít možnost se o ně starat. Zooterapie bude určena všem uživatelům, bude novou oblastí péče o klienty, v níž se stále otevírají nové možnosti. Pomocí tohoto druhu terapie je možné zlepšit citové, rozumové a pohybové schopnosti klientů, přispět ke zlepšení psychické pohody a zvýšení koncentrace. Zvíře může různými způsoby pomáhat klientům překonávat bariéry a ukazovat cestu životem z té lepší stránky. Zvíře může přinášet psychologickou a duševní pomoc, stává se důvěrníkem, je motivací pro pohyb a učení klienta a poskytuje absolutní přijetí bez ohledu na stáří, hendikep a diagnózu.

Jak práce na budování zázemí pro zookoutek probíhaly v uplynulých dvou letech a jak pomáhali také uživatelé domova, můžete sledovat na fotografiích: