Sponzoři

Dámy a pánové, vážení přátelé,

pokud máte chuť a možnost podpořit naše zařízení, rádi Vaši iniciativu přivítáme. Můžete přispět věcným darem nebo formou finanční, např. na zakoupení určitého přístroje, či pomůcky, a to vždy po dohodě s vedením zařízení. Pro naše zařízení je cenným zdrojem podpora přátel a sponzorů. Poskytnuté prostředky používáme pro realizaci některých projektů a zkvalitňování služeb našim uživatelům.

Kontakt:
číslo účtu: 9032631/0100
Kontaktní osoba: Jana Dokoupilová, ekonom@paprsek.eu, tel. +420 516 478 444

Všem sponzorům děkujeme.

Velmi si vážíme Vaší pomoci, vstřícnosti, ochoty a spolupráce.

 

Seznam dárců peněžitých a věcných darů v roce 2016 a 2017 najdete zde.

Seznam dárců peněžitých a věcných darů v roce 2018 najdete zde.