Setkání s občany obce Vanovice o připravovaném chráněném bydlení

V pondělí 29. dubna 2019 jsme se na Obecním úřadě ve Vanovicích sešli s nejbližšími sousedy z okolí lokality možné výstavby chráněného bydlení ve Vanovicích. Za účasti klientů, jsme občany v krátkosti seznámili s domovem pro osoby se zdravotním postižením a službou chráněné bydlení, s našimi klienty, jejich potřebami, jakou potřebují pomoc a podporu ve svém každodenním životě. Součástí prezentace byla i krátká diskuze, kdy jsme zodpověděli otázky k plánovanému provozu služby chráněného bydlení.

Mgr. Radka Chemčuková, Bc. Marcela Davidová, sociální pracovník a vedoucí služby chráněné bydlení