Rekonstrukce vzduchotechniky v domově

„PAPRSKU SE LÉPE DÝCHÁ“

 Na začátku letošního roku došlo v zařízení Paprsek Velké Opatovice, který je domovem pro osoby se zdravotním postižením, k realizaci projektu „REKONSTRUKCE VZDUCHOTECHNIKY“ v sociálních prostorách zařízení. Stávající odvětrání bylo nefunkční zejména v koupelnách, kde nebyl možný přívod vzduchu okny. Neustálé připomínky z řad klientů a personálu nás donutily tento problém řešit. Po zvážení všech dostupných možností došlo nejprve k provizornímu řešení – k instalaci minimálního přívodu vzduchu samotíží. Ale toto řešení bylo stále nevyhovující. Rozhodli jsme se proto v loňském roce požádat o vypracování projektu, který by tento problém trvale odstranil. Projekt byl zpracován a na jeho základě jsme požádali o investiční dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje. Obdrželi jsme dotaci ve výši 1 561 tis. Kč. Následovalo vypsání výběrového řízení na realizaci veřejné zakázky. Ve výběrovém řízení zvítězila firma PROFI KLIMA a. s. Branky na Moravě. Práce byly zahájeny na začátku prosince 2013 a trvaly do konce ledna 2014, kdy byla zakázka předána. I když práce probíhaly za plného provozu a omezovaly některými nezbytnými opatřeními péči o klienty, podařilo se vše s pochopením klientů a personálu úspěšně zvládnout. Celkové náklady na tuto akci činily 1 301 tis. Kč.

Děkujeme tímto všem, kteří realizaci pomohli a jejím dokončením zpříjemnili pobyt našim klientům v domově.

Dušan Kozelek, vedoucí úseku údržby