Průběžně nacvičujeme nákupy, přípravu a vaření jednoduchých jídel

Uživatelé stávající služby domov pro osoby se zdravotním postižením mají v rámci nastavených individuálních plánů zapracovány postupné kroky pro nácvik dovedností, které je připraví na snadnější přechod do komunitního typu služby. Za podpory pracovníků průběžně nacvičují nákupy, přípravu a vaření jednoduchých jídel a také obsluhu běžných domácích elektrických spotřebičů.