Poděkování dárcům z projektu Ježíškova vnoučata

V roce 2018 se klienti domova pro osoby se zdravotním postižením a také klienti služby chráněné bydlení zapojili, za podpory našich zaměstnanců, do celostátního projektu Ježíškova vnoučata. Po první registraci, jsme nesměle do systému vložili několik přání. K velkému překvapení všech, přání našich klientů doslova mizela před očima. Téměř všechna vyslovená přání byla zarezervována a postupně začala být plněna. Některá před Vánocemi, další i třeba v novém roce. Ještě v měsíci dubnu 2019 obdrželi poslední z našich klientů své dárky. Na adresu Paprsku přicházely balíčky, které udělaly velkou radost, jak obdarovaným, tak i dárcům. Setkání s dárci byla velmi milá a nepřestalo nás překvapovat, kolik času , energie a také peněz museli dárci vynaložit k tomu, aby zcela cizím lidem udělali radost.

Dnes víme, že existují dobří lidé, kteří chtějí pomáhat. Velké poděkování patří všem  dárcům, kteří přispěli k radosti našich klientů. Seznam darovaných věcí od fyzických nebo právnických osob, včetně seznamu dárců, kteří souhlasili se zveřejněním, najdete zde.