Pohádková cesta za poznáním Mimoňů na turistickém „putování za šamotovým plátkem“ ve Velkých Opatovicích

V sobotu 11. června 2016  jsme se tradičně zúčastnili dalšího ročníku turistického pochodu „Putování za šamotovým plátkem“, který pořádali velkoopatovičtí turisté. Zúčastnilo se nás celkem 23 klientů s doprovodem pracovníků. Absolvovali jsme trasu pěti kilometrů na „pohádkové cestě za poznáním Mimoňů“. Na trase jsme potkávali různá stanoviště a na nich plnili zadané úkoly. Všichni jsme úkoly splnili a dorazili společně do cíle, kde na nás čekala odměna a bohaté občerstvení. Všem pořadatelům děkujeme za připravený den plný zážitků!

Za spokojené klienty Zdeňka, Marcela, Eva a Dušan