Ošetřovatelská péče

Ošetřovatelská péče je klientům poskytována týmem zdravotních sester, které mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotního povolání bez odborného dohledu, nepřetržitě po dobu 24 hodin. Ošetřovatelská péče je klientům poskytována v souladu s jejich potřebami a akutním zdravotním stavem, vychází z plánů ošetřovatelské péče. Činnost zdravotnických pracovníků je zaměřena nejen na provádění výkonů a ošetření, průběžnou léčbu, ale nedílnou soušástí je i prevence dalších somatických onemocnění. Při výkonu činností se zdravotní sestry řídí standardy ošetřovatelské péče.

Zdravotní péči v zařízení zajišťuje praktický lékař, který dochází do zařízení 1x v týdnu a dále vždy podle potřeb klientů. Odborný lékař – psychiatr navštěvuje klienty v zařízení 1x v měsíci, do ambulací ostatních specialistů klienti dojíždí na základě doporučení.