Někteří z klientů domova měli zájem a poprvé zúčastnili volby prezidenta České republiky