Výlet klientů za poznáním a vzpomínkami do Bučovic

V pondělí 25. května 2015 jsme se vydali na přání pana Kučery na výlet do jeho rodného města Bučovic. Společně s ním ještě dalších 10 klientů, kteří se moc těšili na výlet. Po příjezdu jsme se nejdříve rozkoukávali, pan Kučera byl v rozpacích z toho, jak se město změnilo. Prošli jsme si náměstí, dali si výtečný oběd a jeli jsme hledat známá místa, na které si pan Kučera vzpomínal. Zavedl nás k rodnému domu, ukázal kostel a hasičku a také cestu, jak se dostaneme na nádraží. Na památku si zakoupil knihu o Bučovicích. Na zpáteční cestě jsme se zastavili v Sudicích na kávu a pohár. Domů jsme se vraceli ve velmi dobré náladě z vydařeného výletu.

Petra Kouřilová, pracovník v sociálních službách