Na „čertovské“ vycházce v zámeckém parku ve Velkých Opatovicích