Na celodenním výletě ve Strážnici a Novém Poddvorově

Ve čtvrtek 5. října 2017 se konal společný výlet do Nového Poddvorova spojený s návštěvou Skanzenu ve Strážnici. Výletu se zúčastnilo 9 klientů a tři pracovníci přímé obslužné péče. Po příjezdu do města Strážnice jsme si společně prohlédli místní Skanzen s odborným výkladem. Vzhledem k terénu a nepříznivému počasí jsme cíleně zvolili zkrácený úsek, ale i přesto jsme spatřili, jak obydlí starých Kopanic, tak i obydlí pomezí Luhačovicka, Starého Hrozenkova a Strání. V kovárně jsme zjistili, jak se kovala tažná zvířata, jako je kůň i kráva, coby pomocníci člověka při orbě i ostatních zemědělských pracích. Taktéž jsme v usedlostech mohli porovnat zvyky provázející narození miminka i pohřbu rodinného příslušníka. Návštěvu Skanzenu jsme zakončili společným obědem v restauraci, kde si klienti pochutnali na poctivém vývaru i řízku s bramborem.

Po posezení a odpočinku jsme odjeli do Nového Poddvorova. Už při příjezdu ke Starému Poddvorovu se před námi otevírala krajina plná úrodných vinic a my jsme mohli obdivovat krásy slováckého kraje. Na obou bratrech bylo očividné, že přijíždí do rodné domoviny. Obec Nový Poddvorov začíná místním hřbitovem, který je sice malý, ale velmi dobře upravený. Všichni jsme vystoupili z autobusu a přivítali se s paní Truksovou, místostarostkou obce a  také soudem určeným opatrovníkem bratrů Jana a Ladislava.  Poté jsme odešli k rodinnému hrobu, kde jsme zažehnuli svíce a položili věnec k památce zesnulých. Po cestě na radnici, kde paní Truksová přichystala příjemné občerstvení, jsme navštívili rodný dům bratrů. Oba se přivítali se svým bratrem, který v domku žije a prohlédli si interiér.

Nejkrásnější momenty zažívali sourozenci Jan a Ladislav v samotné obci na ulicích, kdy vycházeli místní obyvatelé z domů i zastavovali řidiči osobních automobilů, aby mohli oba bratry co nejsrdečněji přivítat.  Na obecním úřadě jsme dlouze debatovali. Paní Truksová nám vyprávěla o historii obce, o uskupení místního zastupitelstva a velmi zajímavé bylo vyprávění o podobě znaku obce Nový Poddvorov.

Nový Poddvorov je obec velmi působivá. Kdo dokáže dobře vnímat nejen venkovní krásu, ale i pospolitost obyvatel, tomu se těžko odjíždí.  My jsme však dokázali čerpat veškerá pozitiva a z výletu jsme si odnesli nádherné vzpomínky a také pocit, že pomoc a vlídné slovo je opravdu zadarmo a patří do našeho každodenního života.

Za spokojené klienty domova napsala Bc. Jana Kovářová, DiS., pracovník v sociálních službách