Hledáme nové možnosti pro volný čas – ukázková hodina dramatizace lidových písní s prvky muzikoterapie