Cílová skupina služby chráněné bydlení

Cílová skupina – okruh osob:

– osoby s kombinovaným postižením – osoby ve věku od 19 let s mentálním postižením v kombinaci s tělesným a smyslovým postižením, které mají sníženou soběstačnost z důvodu tohoto postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, (např. lehké a středně těžké mentální postižení, případně v kombinaci s tělesným postižením např. osoby schopné samostatného pohybu a orientace při používání kompenzační pomůcky /chodítko, berle/, nebo osoby, jejichž postižení zraku a sluchu musí být částečně zachováno, zachovány zbytky orgánů posílené např. fungující kompenzační pomůckou),

– osoby s mentálním postižením – osoby ve věku od 19 let s mentálním postižením, které mají sníženou soběstačnost z důvodu tohoto postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby (např. osoby s lehkým a středně těžkým mentálním postižením, schopné samostatného pohybu a orientace).