Poslání, zásady a cíle služby chráněné bydlení

Posláním chráněného bydlení Paprsek, příspěvková organizace, Velké Opatovice, je vytvářet takové podmínky, které umožní osobám s mentálním postižením nebo kombinovaným postižením, žít v přirozeném prostředí s co nejmenší mírou podpory, formou skupinové domácnosti v běžné bytové zástavbě. Pomoc a podpora vychází z individuálních potřeb jednotlivých osob, respektuje jejich základní lidská práva a svobody.

Služby poskytované v chráněném bydlení jsou založeny na dodržování následujících zásad:

 • zásada individuálního přístupu,
 • zásada respektování soukromí,
 • zásada důstojného zacházení.

 

Cílem sociální služby je:

 • Klient, který si namaže pečivo, připraví si snídani, večeři. Uvaří si jedno jednoduché teplé jídlo, respektuje doporučená dietní opatření.
 • Klient, který dodržuje běžné hygienické návyky.
 • Klient, který zná svůj zdravotní stav a dokáže se rozhodovat o věcech, které se ho týkají.
 • Klient, který využívá běžně dostupné služby ve svém okolí, obchody, kadeřník, lékař a další.
 • Klient, který pečuje o svoji domácnost, udržuje pořádek, samostatně pečuje o svoje osobní věci a oblečení.
 • Klient, který umí hospodařit se svěřenou částkou peněz, zná hodnotu bankovek a mincí, plánuje svoje výdaje.
 • Klient, který dokáže sdělit svoje přání, požadavky a to jak personálu, tak i osobám, se kterými přijde do kontaktu. Dodržuje obvyklé komunikační zvyklosti mezi osobami – podání ruky, oslovení atd.
 • Klient, který bezpečně používá byt, zamyká, nepouští neznámé osoby do bytu, používá bezpečně vybavení a zařízení bytu.
 • Klient, který využívá aktivně svůj čas činnostmi, které jsou přiměřené jeho věku, např. je zaměstnaný, podílí se na běžném chodu domácnosti.