5. Paprskový ples

12. prosince 2012 se v sokolovně ve Velkých Opatovicích konal již 5. Paprskový ples. Akce, kde se sešli klienti a pracovníci zařízení Paprsek Velké Opatovice, Domov na zámku Bystré, Domov na rozcestí Svitavy, Chráněné bydlení Letovice, Sociální služby Šebetov a hosté, začala v časných odpoledních hodinách a zábava trvala až do večera. Na plese se s chutí tančilo, klienti měli kromě tance také možnost vyhrát cenu v tombole. Hudební doprovod zajistila skupina studentů z Gymnázia Jevíčko, Študáci 2, v čele s Janou Sedláčkovou. O kulturní program se postaral pěvecký sbor ze ZŠ Velké Opatovice pod vedením Jaroslavy Schichové, orientální tanečnice ze Svitav a ani letos na plese nechyběla skupina bubeníků z řad klientů Paprsku pod vedením muzikoterapeutů manželů Jasanských. Bubeníci své vystoupení pečlivě nacvičovali a sklidili u návštěvníků plesu velký úspěch. Doufáme, že i příští ročník se vydaří přinejmenším stejně, jako ten letošní.